Студентите на ВУЗФ решават реални казуси на компании

  • 03 юни 2020, 13:26
  • Default profile Автор Дарина Михалева
Medium %d0%92%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b21

Доц. д-р Григорий Вазов е ректор на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и изпълнителен директор на Лабораторията за научно-приложни изследвания към бизнес университета VUZF Lab. Той е главен секретар на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България. През 2015 г. е избран за член на Фискалния съвет на България.

Член е на Надзорния съвет на “ДЗИ – Общо застраховане” ЕАД и на “ДЗИ – Животозастраховане” ЕАД, част от KBC Груп.

През 2016 г. му е присъдено почетното звание „Президент и ректор Емеритус” на ВУЗФ от настоятелството на висшето училище.

Бил е декан на Финансово-счетоводния факултет на УНСС в периода 1998 – 2010 г.

В периода 1991-1994 г. заема постовете съветник на министъра и зам.-министър в Министерството на промишлеността, търговията и услугите. Бил е член на Съвета на директорите на Международната банка за икономическо сътрудничество, на Международната инвестиционна банка, както и на Банковата консолидационна компания. Научните му интереси са в сферата на макроикономиката, теорията на финансите, корпоративните финанси, теорията на управлението. Автор е на над 100 научни труда, в т.ч. на монография, три учебника, поредица от студии, статии, научни доклади, рецензии, разработки с научно-приложен характер.

Почетен гражданин е на община Сопот.

- Доц. Вазов, студенти разработват проекти по зададени от 9 големи компании теми „Моята професия – моето бъдеще“. Кои са плюсовете за университетите и за младите хора от такава инициатива?

- Полезно за студентите е, че имат възможност да разработят свой авторски проект, свързан с много конкретен проблем на дадена компания, решаването на който ще даде добавена стойност за компанията, много знания за студента и авторитет за университета. Впрочем при нас, във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), студентите участват активно със свои конкретни разработки за решаване на реални казуси на компании и са важна част от Лабораторията за научно-приложни изследвания към университета VUZF Lab.

- Защо подкрепяте кампанията на Кмета.бг на тема „Моята професия – моето бъдеще“?

- Инициативата е добра, заслужава подкрепа и трябва да бъде развита. Всяка една тема трябва да бъде конкретна, да бъде свързана с конкретни разработки от страна на студентите и най-важното - да решават някакъв проблем на компанията чрез погледа на студента, който идва с новото знание, с новите амбиции и необремененост в мисленето. Писане на есета в съвременния свят е литературно занимание.

- Трябва ли по-тясна връзка между университетите, подготвяните от тях кадри и бизнеса? В каква посока?

- Предните ми два отговора са категорични в тази посока. Решаването на проблема е просто: дадена компания има проблем, прави задание, университетът прави екипи със студенти, преподаватели и експерти, които решават проблема. И всеки получава своето възнаграждение - като авторитет и като финансово възнаграждение. Ако това го няма, университетът губи авторитет, а студентът - бъдеще. Точно това е формулата, чрез която Висшето училище по застраховане и финанси е спечелило своя авторитет в бизнес средите, а и не само.

- През последните години бизнесът във всички сектори се оплаква от липса на кадри. Как талантливи млади специалисти да бъдат открити от бизнеса?

- Тук отново ще бъда категоричен. Функцията на един университет е да подготви студента, като му помогне да натрупа базови знания, начин на мислене, методи за изследвания и с желание да превземе света. Няма университет  в света, който да подготвя студенти за конкретната корпоративна култура и документация на всяка конкретна компания. Какво имам предвид? Всяка една банка, а те са десетки хиляди в света, всяка една застрахователна компания, всеки един холдинг или корпорация, са различни в своята корпоративна култура на управление. Как един университет ще подготви студент за всяко едно конкретно работно място в тези стотици компании с различна корпоративна култура на управление? И точно тук на преден план излиза безумният егоизъм на корпорациите да ползват готови кадри, без да са инвестирали в тяхното създаване. Този проблем може да бъде решен по един от начините, които ние сме открили във ВУЗФ – създаването на магистратури с конкретни банки, застрахователни дружества и компании. И по този начин проблемът се решава. Бизнесът инвестира, университетът обучава.

- Какво ще предложите през новата учебна 2020/2021 година на студентите?

- Това, което иска бизнесът, и в което инвестира, и това, от което има нужда образователната ни система. Нови съвременни магистратури, създадени съвместно с този бизнес, и нови бакалавърски програми, както и нови програми на английски език, които подготвят бъдещите магистри с фундаменталните знания от гледна точка на общоикономическите дисциплини и тясната им специална подготовка.

Възможности за практика в големи национални и международни компании, успешна професионална реализация, практическо образование. Според Рейтинговата система на висшите училища в България дипломантите на ВУЗФ са едни от най-добре платените в сектор икономика със среден облагаем доход от 2223 лв. при 1410 лв. среден за страната.

И още, ценни лични и професионални бизнес контакти, възможности за нетуъркинг, работа по проекти и създаване на стартъпи, всичко това прави ВУЗФ уникално място за обучение на студентите и изграждане на новите бизнес лидери на България. В този аспект е добре да се види сайтът ни www.vuzf.bg.

Какви са темите на 9-те проекта, които студентите могат да разработят до 14 юни, още за компаниите партньори и условията за участие в националната кампания на Kmeta.bg "Моята професия, моето бъдеще" - вижте ТУК.