Съдебен процес с Пипи Дългото чорапче в Разград

  • 23 април 2019, 19:12
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium %d0%9f%d0%b8%d0%bf%d0%b81

Ученици спретнаха съдебен процес с Пипи Дългото чорапче в Разград. Децата разпределиха ролите в бъдещата игра – съдии, социални работници, приемно семейство, Пипи Дългото чорапче и нейния баща Ефраим Дългия чорап, адвокати на страните. 

Съдебния процес бе проведен в съдебна зала на Районен съд  - Разград.  Социалните работници описаха ситуацията с Пипи и отстояваха, че тя трябва да бъде настанена в приемно семейство, за да има кой да се грижи за нея и  да ходи на училище.  Приемното семейство изрази готовност да поеме грижата за нея. Свидетелите добросъвестно разказваха това, което са видели и чули, психологът запозна съда с това, че Пипи е щастливо дете. Становище пред съда, че не е изоставил дъщеря си и че не безотговорен родител заяви Капитан Дългия Чорап. Изслушана бе Пипи, която изрази мнението си, че може да живее сама, защото е много силна, не се страхува от нищо, живее щастливо, има приятели и че не ѝ трябва да учи умножение – уморение, за да се справя в живота. Адвокатите полагаха големи усилия  да представят тезите на клиентите и впечатлиха залата с блестящите си пледоарии.

Постановяването на решението стана след тайно съвещание. Съдебния състав прояви изключителна адекватност при преценка на ситуацията. Съдът взе решение Пипи Дългото чорапче да бъде настанена в семейството на своите приятели Томи и Аника и тримата да продължат да се грижат за коня и господин Нилсон, Пипи да ходи на училище, а през ваканциите тримата приятели да ходят остров Корекоредут, където бащата на Пипи е крал.

Съдебното решение се прие като справедливо и страните заявиха, че няма да го обжалват.

При последвалото обсъждане децата споделиха, че им е било интересно, забавно и полезно да разберат кой какво прави в съдебната зала и как съдът може да защити правата на децата и какво е „най-добър интерес на детето”. Те споделиха, че са коментирали тези въпроси със свои приятели и в семействата си.

По проекта с децата работиха съдия Нели Генчева и адв. Ивелина Игнатова – член на МКБППМН.