1435308857
Oбщина

Сухиндол

ВИЖ общините (10 общини)

Община Сухиндол се явява преходна между Дунавската равнина и Предбалкана. Разположена е в централната част на Северна България и заема западната част на област Велико Търново. Община Сухиндол e разположена в Северна България и заема западната част на област Велико Търново.

Районът е известен с лозаро-винарското производство. Сухиндол се оформя като лозаро-винарско средище още през древността, свидетелство за което е откритата по тези земи плоча от началото на нашето хилядолетие, на която са изобразени Херакъл и Дионис с увити около главата му гроздове.

През 1909 г. сухиндолските лозари слагат основите на първата у нас и на Балканския полуостров лозарска кооперация “Гъмза”. През 1911 г. заработва първата в района печатница.

Общината е богата на природни и исторически забележителности: водопадът “Боаза”, Сухиндолският връх - изгаснал вулкан, намиращ се северно от Сухиндол, първият голям язовир в България - “Александър Стамболийски”. Край Сухиндол могат да се видят и останки от средновековен манастир, както и римско селище, където каптажът на питейна вода, направен по времето на Римската империя, се използва и до днес.

Сухиндол е обявен за град през декември 1970 година.


ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК: 

14 февруари - Трифон Зарезан

 

КОНТАКТИ

5240 Сухиндол

ул. “Росица” №106

тел: 06136/ 2912

obsuhindol@b-trust.org

www.suhindol.bg