1435308857
Oбщина

Сухиндол

ВИЖ общините (10 общини)

Община Сухиндол е съставена от 6 населени места: 1 град - административният център Сухиндол, и 5 села.: Бяла река, Горско Калугерово, Горско Косово, Коевци, Красно градище. 

 

КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ:

 

Кмет на с. Бяла Река

Мадлена Любенова Русанова - тел. 061301/282

 

Кмет на с.Коевци

Румен Цанев Гърбов - тел. 06136/3066

 

Кметски наместник на с. Красно Градище

Татяна Здравкова Коджабашева - тел. 06136/3087

 

Кметски наместник на с.Горско Калугерово 

Павлина Пенчева Петрова - тел. 061309/222

 

Кметски наместник на с.Горско Косово 

Милка Иванова Петрова - тел. 061393/225