1435306300
Oбщина

Сунгурларе

ВИЖ общините (13 общини)

Кметове на кметства:

 
 Име, фамилия  Кмет на населено място    Телефон  
 1.Сюлейхан  Исуф  Хасан  с.Везенково   878681120
 2.Радослава Стоянова Христова  с.Велислав   878258667
 3.Кръстю Янков Янев  с.Вълчин   878629145
 4.Цонко Сашев Беев  с.Грозден   878682075
 5.Севим Сеид Емин  с.Камчия   878680130
 6.Рабие Мустафа Сюлейман  с.Климаш   878622587
 7.Ахмед Мустафа Христем  с.Костен   878628136
 8.Благомир Тодоров Чомаков  с.Лозарево   878628190 
 9.Белгин Феим Кадиш  с.Манолич   879636548
 10.Събка Митева Равалиева  с.Подвис   878678262
 11.Чани Димов Стойчев  с.Прилеп   878681093
 12.Христо Ненчев Николов  с.Садово   878914371
 13.Цоню Михайлов Минчев  с.Славянци   878627113
 14.Ахмед Али Али  с.Съединение   878623548
 15.Атанас Желязков Думанов  с.Черница   878679854
 16.Диню Илиев Иванов  с.Чубра   878629142

 

Кметски наместници:

ЙОРДАН  ГАНЕВ ГАНЕВ  - С. ТЕРЗИЙСКО 

ХРИСТИНА ХРИСТОВА КОСЕВА  - С.ЗАВЕТ

ХРИСТО ВЕЛКОВ ВЕЛЕВ  - С. БЕРОНОВО 

ЦВЕТА ЛЮБЧЕВА БОЖИЛОВА  - С. ВЕДРОВО 

БИСЕРКА ИВАНОВА ВЪЛЧАНОВА  - С. ЕСЕН 

ВЪЛЧО ТОДОРОВ ВИТАНОВ  - С. ДЪБОВИЦА 

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ДАНАДЖИЕВ - С. БОСИЛКОВО 

ФИКРИЕ РЕДЖЕБ АРНАУДОВА - С. ПЧЕЛИН