Съветват благоевградчани как да искат финансиране за саниране

  • 10 януари 2019, 08:21
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%92%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b0 %d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5

Община Благоевград има удоволствието да покани всички граждани и заинтересовани страни за участие в информационна кампания за „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“. Тя е по Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ по Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Кампанията има за цел да представи на широката общественост изискванията за подаване на Проектни фишове във връзка с актуализацията на Инвестиционната програма на община Благоевград. Ще се разяснят стъпките и начините за подаване на Заявления за интерес и финансова помощ от сдруженията на собствениците на многофамилни жилищни сгради до 35 самостоятелни обекта (съгласно Приложение Н към Насоките за кандидатстване). Информационната кампания ще се проведе на 16 януари тази година от 17 часа в зала № 5 на община Благоевград.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за март на тема "Пазители на българския дух" ТУК!