Община Свищов се намира в Северна България и заема най-северната част на Великотърновска област. Граничи с река Дунав, като тук се намира най-южната точка на реката в цялото й протежение. Община Свищов се състои от 16 населени места.

Първите заселници на мястото в близост до съвременния град са от времето на средния неолит (3000 - 2600 г. пр. Хр.). Около 45 г. сл. Хр. на 4 км от Свищов възниква римският кастел Нове като седалище на римски легион. Край лагера се оформя селище, което се развива като значителен икономически център. По време на османското владичество градът е частно, неприкосновено владение на султанката, с независимо административно и финансово управление. През 1860 г. е създадена градската община в Свищов. Това е първият освободен от османското владичество български град. С тържествена церемония в църквата “Свето Преображение” е била създадена първата губерния (16 юли 1877 година).

Свищов е родното място на писателя Алеко Константинов. Тук се намира шедьовърът на Колю Фичето - църквата “Света Троица”, която е сред най-ярките образци на църковната архитектура на Българското Възраждане.

Сред най-красивите места около Свищов са уникалната планинска долина, в която се намира и Свищовският манастир, местността Паметниците на брега на Дунава и паркът около старата крепост в самия център.

Културата е неразривна характеристика на съвременния облик на община Свищов. Тук се провеждат Международен конкурс за къс хумористичен разказ “Алеко” в рамките на традиционните Алекови дни през януари, Фестивал на античното наследство “Орел на Дунав” - единственото събитие у нас, което пресъздава бита, културата и военните сблъсъци от римско време. Свищов е домакин на Националния фестивал на любителските камерни и кафе-театри, фестивала “Фолклорен извор” в село Царевец, Националния фестивал на старата градска песен.

 

ОФИЦИАЛЕН ПРАЗНИК:
27 юни

КОНТАКТИ

5250 Свищов

ул. “Цанко Церковски” 2

Тел: 0631/60-854, 60-688

Факс: 0631/60-504

obshtina@svishtov.bg

www.svishtov.bg