Кметове на кметства в община Свищов (2015 – 2019 год.)

Димитър Василев
Кмет на с. Алеково
Тел.: 06322 / 22 26

Слави Славев
Кмет на
с. Александрово
Тел.: 06322 / 22 14

Радослав Атанасов
Кмет на с. Българско Сливово
Тел.: 06323/26 14

Сенка Добрева
Кмет на с. Вардим
Тел.: 06324/22 34; 22 35

Лорета Костадинова
Кмет на с. Горна Студена
Тел.: 06321/ 26 20; 26 21

Марин Крачунов
Кмет на с. Драгомирово
Тел.: 063202 / 650; 617

Борис Велев
Кмет на с. Козловец
Тел.: 06325 / 24 20; 24 18

Георги Георгиев
Кмет на с. Морава
Тел.: 0631/ 9 80 80

Нели Великова
Кмет на с. Овча Могила
Тел.: 06327 / 24 25

Любомир Иронов
Кмет на с. Ореш
Тел.: 06328 / 20 86; 20 23

Тодоринка Атанасова
Кмет на
с. Совата
Тел.: 063203 / 630

Емил Тодоров
Кмет на с. Хаджидимитрово
Тел.: 063203 / 620

Марин Любенов
Кмет на с. Царевец
Тел.: 06329 / 22 06

Петко Василев
Кмет на
с. Червена
Тел.: 063205 / 263

Кметски наместничества (2015 – 2019 год.)

Валентина Тодорова
Кметски наместник на
с. Деляновци
Тел.: 063204 / 220