Театрите в Бургас привличат все повече посетители

  • 09 юни 2019, 16:15
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium %d1%82%d0%b5%d0%b0%d1%82%d1%8a%d1%80 %d0%b1%d1%83%d1%80%d0%b3%d0%b0%d1%81

Театрите, работещи на територията на област Бургас, поставят по-малко пиеси, но за сметка на това привличат все повече зрители.

Това показват официалните данни на националния статистически институт за 2018 г.

През изминалата година действащите 3 театъра в региона са организирали общо 763 представления, които са посетени от 143.6 хил. зрители. В сравнение с 2017 г. представленията намаляват с 12.7%, докато посещенията се увеличават с 2.4%.

Средният брой посетители на един театър през 2018 г. е 47.9 хил. и в сравнение с предходната година се увеличава с около 1.1 хиляди. Увеличава се средният брой посетители на едно представление от 160 души през 2017 г. на 188 души през 2018 година.

В Бургаска област работи един драматичен театър, който е реализирал 176 представления за миналата година, един куклен театър – с 407 спектакъла и една Опера със 180 представления за 2018 г.

През 2018 г. в областта развива дейност един ансамбъл за народни песни и танци, представленията на този колектив са 47 броя и са посетени от 15 хил. зрители.