Тетевен стопи дълга наполовина

  • 21 март 2017, 19:30
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1 14 2

1 (14)

Община Тетевен е стопила дълга си наполовина за година.  Това стана ясно от отчета на кмета д-р Мадлена Бояджиева за миналата година, представен днес.

През 2016 бе разработен план за финансово оздравяване на общината, с който общите задължения от 4.7 млн.лв. Към 31 януари 2016 стига до 2.4 млн. в края на годината. Така общината обаче остава в тежко финансово състояние.

За миналата година са ремонтирани пътища и улици общо 13 590 кв. м. на стойност 335 950 лева. Изградени са нови и реконструирани съществуващи 5 подпорни стени с обща дължина от 150 линейни метра, на стойност 237 582 лева. Извършени са дейности по проектиране на девет броя обекти от техническата инфраструктура, които Община Тетевен е изпълнила или е кандидатствала и ще кандидатства за финансиране по оперативни програми.

През годината са направени редица основни и текущи ремонти, свързани с подобряване благоустрояването на територията на общината, като някои от тях са: Изграждане на подпорна стена на НУ „Хаджи Генчо“, гр. Тетевен; Основен ремонт на уличната мрежа в гр. Тетевен и другите населени места; Възстановяване и обновяване на детска площадка в ж.к. „Пеновото“, гр. Тетевен; текущ ремонт на детските площадки в Тетевен; Възстановяване на пет моста в с. Г.извор и др. Извършен е ремонт на училището в с. Ч.Вит на обща стойност 134 хил. лв., финансиран от МОН по програма за оптимизация на училищната мрежа.

Общината работи успешно по Програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради, като блок „Строител“ е първата сграда, която е обновена по програмата. Приключи санирането на още четири блока (Синчец, Еделвайс, Иглика и Иван Туйков, кв. Пеновото), а за други четири се очаква всеки момент да започнат строително-монтажни дейности.

Сключен е договор за финансиране на проект „Реконструкция, обновяване и оборудване на сградния фонд на Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“, гр. Тетевен” за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“. Проектът е на стойност 1 300 хил. лв. Строителните дейности ще стартират в близките месеци.

През 2016 година успешно са предприети и куп дейности за използване на възможностите на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Проектите са не само за рехабилитация на улици, но и за реконструкция и благоустрояване на централния градски площад и за претоварна станция за твърди битови отпадъци.

В с. Галата са открити 30 нови работни места от фирма, която развива дейността си в сферата на шивачеството, а други 55 позиции откри предприятие занимаващо се с производство и преработка на растителни продукти и търговия с тях. Осигурена е заетост на 98 безработни лица в Общинска администрация по различни програми и проекти. По данни на Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Тетевен, за периода януари – декември 2016 г. на работа са устроени 369 продължително безработни лица.

45 са културните събития през годината, сред които: Празникът на Тетевенската саламура; Празник на народния обичай и автентичната носия в Рибарица; Традиционният есенен панаир в Тетевен; Фолклорен събор в Черни Вит и др.

Общината е отделила и 100 хил. лв. за спорт.