Община Тетевен е разположена в Северна България, част е от Ловешка област. В състава ѝ влизат 13 населени места.

Случайно открити паметници свидетелстват, че този край е обитаван от най-древни времена. Доказателство за това са находките в пещерите Моровица, Байовица, Драганчовица. За живота на траките по тези земи свидетелстват многобройните надгробни могили, разположени по разклоненията на Васильовската планина и Тетевенския Балкан и по поречието на р. Вит и притоците й. Нумизматични находки показват, че тук е имало и римско селище. По високите части на планините има следи от римски пътища, наблюдателници, над реките са останали римски мостове.

Тетевен достига разцвет през XVI и XVII век, в селището се развиват 27 занаята. Наричали го “Алтън Тетевен” - Златен Тетевен. Голяма част от добре развитите занаяти в миналото в резултат на развитието на науката и техниката са се загубили още в края на XIX и началото на XX век. Основен за Тетевен занаят е резбарството, като изключително важна роля за запазването и развитието му е изиграло Дърводелското училище, а по-късно Техникумът по стопанство и дървообработване. Днес някои от традиционните занаяти на прочутия в миналото “Алтън” Тетевен могат да се видят в изложбена зала в центъра на града.

Историята на общината е съхранена в Историческия музей в Тетевен. Етнографската сбирка в с. Черни Вит представя местния бит и фолклор. В Голям Извор се намира Къщата музей на Първия окръжен революционен комитет, основан от Васил Левски, и килийно училище.

Много обекти на територията на община Луковит имат архитектурна и историческа стойност. Един от най-значимите е Гложенският манастир “Свети Георги”, построен през XIII век.

Природните дадености определят района като един от най-красивите в България със своите водопади, над 30 пещери и защитени природни обекти.

Тетевенският край предлага много местни специалитети на своите гости, но като най-типични могат да се посочат тетевенската сливова ракия с мезе от Тетевенска саламура и качамак.

Съхранена е традицията за провеждане на фолклорни фестивали и събори в 13-те селища на общината. Ежегодният Общински събор на народното творчество в Черни Вит е дал началото на Пътуващ фолклорен празник в границите “От Тимок до Вита”. Луковит е домакин на Международен шахматен фестивал и ежегодна промишлена изложба “Произведено в Тетевен”.

Официален празник:
1 ноември

Контакти:

5700 град Тетевен

площад “Сава Младенов” №9

тел: 0678/ 5-22-00;

факс: 0678/96111

postbox@teteven.bg

mayor@teteven.bg

www.teteven.bg