1435327359
Oбщина

Тополовград

ВИЖ общините (11 общини)

Община Тополовград се намира в Южна България и е една от съставните общини на Област Хасково. Общината има 21 населени места. Граничи на север и изток с окръг Ямбол /общини Елхово и Тунджа/. На запад и северозапад с окръг Стара Загора /общини Раднево и Гълъбово/. На югоизток граничи с Република Турция. На юг граничи с общините Свиленград и Харманли, окръг Хасково. В района на общината влизат северните и източни склонове на Сакар планина и нейното подножие и долното течение на р.Тунджа.

Контакти:

пл. „ Освобождение” 1

тел.: +359 0470 52280;

факс: +3590470 54157

e-mail:  oba_ top.grad@abv.bg