1435327359
Oбщина

Тополовград

ВИЖ общините (11 общини)

1.    с. Българска поляна 

Станка Димова Стратиева

2.    с. Капитан Петко войвода

Тодор Атанасов Димитров

3.    с. Княжево

Янита Димова Борисова

4.    с. Мрамор

Васил Стамов Василев

5.    с. Орешник

Тодорка Севова Арнаудова

6.    с. Орлов дол и с. Владимирово

Красимир Андронов Костов

7.    с. Радовец, с. Присадец, с. Филипово

Христина Димитрова Маврева

8.    с. Синапово

Мария Иванова Караиванова

9.    с. Срем

Маргарита Георгиева Сулева

10.  с. Устрем

Христо Димитров Илчев

11.   с. Хлябово и с. Сакарци

 Янко Богданов Младенов