Троян продаде бивша резиденция за хотел

  • 03 август 2019, 14:14
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium 6

Софийската фирма „Ъпдейт – 1“ ЕООД е новият собственик на бившата резиденция „Капинчо“ в Троян след проведен публичен търг за продажба на имота и сградите в него, съобщи кметът Донка Михайлова. Инвестиционните намерения на купувача са бившата резиденция да бъде превърната в хотел. Фирмата няма други инвестиции в общината до момента.

До продажбата се стигна след решение на Общинския съвет в Троян от 2017 г., с което възложи на кмета на Община Троян да организира и проведе публичен търг за продажбата на поземлен имот – общинска собственост с площ от 9557 кв. м., заедно със застроените в имота масивна двуетажна сграда с площ от 530 кв. м. и масивна едноетажна сграда с площ от 194 кв. м. в местността Капинчо (бивша Резиденция), при начална тръжна цена в размер на 305 410 лв.

След обявяване на три търга и липса на интерес Общинският съвет  намали с 20 % началната тръжна цена за продажба на 244 328 лв. При проведения търг през юли 2019 г е подадена една оферта и участникът е определен за спечелил търга при начална тръжна цена 244 328 лв.

Община Троян полага системни усилия за подобряване състоянието на градския парк, който все по-често се ползва за отдих и разходка от жителите и гостите на града, каза кметът Донка Михайлова. През 2017 година бе обособена и маркирана туристическа пътека за всички любители на пешеходния туризъм. Уникалното при нея е, че само на няколко крачки от градския шум, по приятен и лесен маршрут, с подходящи места за пикник със семейството и приятелите, може да се излезе сред природата в Троян. В продължение на около 1 час и 20 минути, може да се премине по маршрута ЖП прелез „Капинчо“ – Туристически дом „Никола Габърски“ – парк „Капинчо“ – минерална чешма – водопад Бръмбар скок – База по ориентиране – ЖП прелез „Капинчо“.

Наред с това, продължават и усилията на Община Троян за ремонт на инфраструктурата. Алеите в парк „Къпинчо“ са включени в проектно предложение „Обновяване на площи за широко обществено ползване в гр. Троян и с. Старо село, община Троян“, подаден по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Алеите осъществяват пешеходната връзка от по-ниската част на града в тази зона до туристическия дом и парк-хотел. Те са стръмни с множество стъпала. Настилката им е от тротоарни плочи, които са в лошо състояние. Проектът предвижда изцяло да бъде подменена настилката на алеите и същите да бъдат обезопасени с парапети, доставка и монтаж на 11 пейки и 6 кошчета за отпадъци. Предвидената инвестиция възлиза на 143 805 лв.

За да бъде обхваната изцяло инфраструктурата, Община Троян започва и проектиране за реконструкция на транспортните алеи в парка, в т.ч. и парковото осветление.

Надяваме се, че след реализиране на предвидените мероприятия, парк „Капинчо“ ще се превърне наистина в едно по-хубаво място за отдих на гражданите и гостите на Троян, категоричен е кметът.