Троян с инвестиционен проект за кастела „Состра“

  • 04 март 2019, 15:23
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium 3

Готов е инвестиционния проект „Археологически комплекс Состра - реставрация, експониране и социализация на римски кастел и римска крайпътна станция – I етап“, съобщи кметът на Троян Донка Михайлова. Проектирането е извършено от екип на варненска проектантска фирма с водещ проектант арх. Живко Железов.

Инвестиционният проект е изготвен със средства от общинския бюджет. В изработването на проекта активно са участвали заместник-директорът на Националния исторически музей проф. Иван Христов и доц. Сергей Торбатов - Национален археологически музей.

В проекта Археологически комплекс Состра е разделен на етапи, като първият обект е консервация, експониране и социализация на кастела „Состра“. Предвижда се възстановяване на визията на обекта, осигуряване на достъп за хора с двигателни увреждания. Проектът дава решение по отношение на: алейно и художествено осветление; атракционна част, безопасното преминаване на  посетителите през жп линията Ловеч-Троян и решение за ограждане на линията по нейната дължина.

Вторият обект е „Римската крайпътна станция“. Предвижда се консервация на структури от крайпътната станция Состра в границите на общински имот, включващи основи на жилищни сгради с хипокауст, басейн за студена вода /фригидариум/, вана за топла вода, разкрити части от канализационна система. Изграждане на съвременни защитни покривни конструкции на разкритите структури от станцията.Укрепване на културния пласт останал в периферията на общинския имот с цел предпазване от свличане и  подкопаване основите на съвременни стопански сгради в съседните имоти. Предвидено е поставяне на информационни табели и пана в границите на разкритите структури.

Третият обект е пътна връзка, паркинг и посетителски център  в имот към кастел Состра. За посетителския център е проектирана сграда на един етаж и без сутерен – да не се засенчва силуетът на крепостните стени. В сградата ще има: приемно фоайе, площи за информация, продажба на специализирана туристическа книжнина, сувенири и продажба на билети, помещение за археолози, санитарни възли за посетители, помещение за охрана и видеонаблюдение. В свободната незастроена част от имота е проектирана пътна връзка и  паркоместа за леки автомобили и автобуси. Предвидено е заведение за хранене и настаняване, което да пресъздава структурата на военен лагер.

Проектът е резултат от дългогодишните усилия на община Троян в сътрудничество с проф. Иван Христов и неговия екип за по-задълбочена археология, консервация и социализиране на обекта. Това лято археологическите проучвания ще продължат, с финансовото съдействие на община Троян. Според проф. Христов проектът е преломният момент в дългогодишната работа по археологичния комплекс.