Населените места край Троян са: Бели Осъм, Борима, Врабево, Голяма Желязна, Дебнево, Калейца, Орешак, Черни Осъм, Шипково и кметските наместничества: Балабанско, Балканец, Белиш, Горно Трапе, Гумощник, Добродан, Дълбок дол, Ломец, Патрешко, Старо село, Терзийско, Чифлик.