Община Трявна се намира в Северна България, в състава на област Габрово. Селищата в общината са 106 на брой.

В Тревненския край се намират следи от материалната култура на различни племена и народи, живели тук в продължение на хилядолетия. Първите следи от развита материална и духовна култура по тези земи датират от IV - III в. пр. н. е. Те са оставени от траките - на връх Елова могила е открито тракийско светилище. Включването на Балканския полуостров в състава на Римската империя също оставя своите следи по тези територии. От тази епоха е пътят, свързващ големи укрепени селища от двете страни на планината - Дискодуратера (край с.Гостилица) и Аугуста Траяна (Ст. Загора).

Първите сигурни данни за съществуването на Трявна са открити в турските данъчни регистри от 1565 година. През XVIII - XIX в. Трявна се оформя като стопански и културен център на района. Тук разцъфтява най-старата Възрожденска художествена школа по българските земи - Тревненската. Най-добрите й достижения са олтарните дърворезби и икони в църквите “Св. Арх. Михаил” и “Св. Георги”; вътрешните и външните украси на Даскаловата и Райковата къща; Часовниковата кула и Старият мост. Традициите днес се съхраняват и доразвиват от Националната гимназия за приложни изкуства и майсторите, чиито работилнички са неделима част от колорита на стария град.

В Трявна са родени съратникът на Васил Левски - Ангел Кънчев, поетът Пенчо Славейков и първият български професор по химия Пенчо Райков. Близо десетилетие в Тревненското школо (създадено през 1839 г.) учител е бил Петко Рачев Славейков.

През XX век градът развива с ускорени темпове машиностроене, въгледобив и дърводобив, производство на мебели и трикотажни облекла. И днес повечето от тях са структуроопределящи отрасли в местната икономика.

Още от началото на миналия век град Трявна е предпочитан за отдих планински курорт. През 2002 г. е създаден Природен парк “Българка” с цел опазване и поддържане на природното и културно-историческото богатство на района.

През 1993 година тук е създадено първото в страната SOS-детско селище.

Едно от най-важните събития в Трявна, определящи облика на града, са Славейкови дни, включващи разнообразни културни прояви. Тук се провежда и единственият в страната Международен пленер по дървопластика.

Контакти

5350 гр. Трявна

ул. „Ангел Кънчев“ 21

тел: 0677/6-24-96

факс: 0677/6-21-49

obtryavna@unicsbg.net

www.obtryavna.org