с.Радевци
Кмет: Николинка Николова Георгиева
Външен телефон: (0677) 30 35

 с.Станчов хан
Кмет: Иван Кънчев Цанев
Външен телефон: (067774) 389

с.Бангейци
Кмет: Мара Петрова Добрева
Външен телефон: (0677) 6 53 05

с.Черновръх
Кмет: Веска Кирилова Христова
Външен телефон: (0677) 6 22 01

с.Белица
Кмет: Косьо Стоянов Цанев
Външен телефон: (067774) 220

с.Престой
Кмет: Пенка Ангелова Кънева
Външен телефон: О896694295

с. Плачковци
Кмет: Борислав Стоянов Борисов
Тел: (06770) 34 44