Тунджа с 366 620 лева от държавата за нова социална услуга

  • 14 януари 2021, 09:03
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1479895455111

Нова социална услуга се създава в Община „Тунджа“ - „Асистентска подкрепа“. Тя е делегирана от държавата дейност и ще се изпълнява от отдел „Социални услуги“. Включва подкрепа от асистент за самообслужване; движение и придвижване; изпълнение на ежедневни и домакински дейности; комуникация.

Асистентската подкрепа ще се предоставя на възрастни хора в невъзможност за самообслужване, които нямат намалена работоспособност или на деца и пълнолетни с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

Осигуреният финансов ресурс, предоставен на Община „Тунджа“ с държавния бюджет за 2021 г. е в размер на 366 620.00 лв. С помощта на тези средства ще се даде възможност на 92 потребители да ползват почасови услуги в домашна среда, съобразени с индивидуалните им потребности от 28 социални асистенти.