Община Тунджа е разположена в югоизточната част на Тракийската низина и е една от съставните общини на Ямболска област като заема северозападната й част.

Обширната територия, която обхваща я нарежда на второ място по големина сред общините в Република България. Община Тунджа е с площ от 1218.36 кв. км.

Граничи с общините Стралджа, Сливен, Нова Загора, Тополовград, Елхово и Болярово.

По своята териториална конфигурация и административно устройство, община Тунджа се отличава със своята уникалност. Характерно за общината е, че няма административен център. Обединаява 44 населени места от селски тип, разположени около общинския и областен център гр. Ямбол, които са равнопоставени от административна гледна точка.

Администрацията на общината се намира в гр. Ямбол.

Населението на Община "Тунджа" към 31.12.2014 г. е 24 182 души.

 

Контакти:

пл.  Освобождение № 1

Е-поща: contact@tundja.net

Телефон: 046 661565

Факс:     046 661575