Кметове и кметски наместници на населени места в община Тунджа мандат 2015 - 2019 

1 2 3 4 5
с.Асеново          
Кметски наместник Иван Георгиев Бъчваров asenovo   04772 / 2362 0884301358
           
с.Безмер          
Кмет Росен Господинов Русев bezmer@tundzha.net 04711 / 2224 0882484088
Гл.специалист в кметство Добринка Дучева Йондова       0887404507
           
с.Болярско          
Кмет Пепа Тодорова Иванова bolyarsko@tundzha.net 04710 / 2230 0885787860
           
с.Ботево          
Кмет Георги Иванов Танев botevo@tundzha.net 04792 / 2314 0884301341
Гл.специалист в кметство Спаска Атанасова Танева       0887404509
           
с.Бояджик          
Кмет Елена Събева Маджарова boyadzik@tundzha.net 04793 / 2219 0882480090
Гл.специалист в кметство Славка Христова Колева       0887404511
           
с.Веселиново          
Кмет Слав Стоянов Славов veselinovo@tundzha.net 04716 / 2415 0882345736
Гл.специалист в кметство Недялка Дончева Стамова       0887404512
           
с.Генерал Инзово          
Кмет Галин Янков Пантелеев gen.inzovo@tundzha.net 04770 / 2221 0882367080
Гл.специалист в кметство Радостина Георгиева Илиева        
           
с. Видинци          
Кметски наместник Пенка Тодорова Трънкова vidinci@tundzha.net 04740/2436

0887404513

           
с.Генерал Тошево          
Кмет Иван Василев Николов gen.toshevo@tundzha.net 04796 / 2224 0886303803
           
с.Голям Манастир          
Кмет Славчо Андонов Иванов g.manastir@tundzha.net 04799 / 2313 0884301355
Гл.специалист в кметство Виолета Димова Николова       0885740040
с.Гълъбинци          
Кмет Радостина Николаева Тодорова galabinci@tundzha.net 04797 / 2213 0884301348
с.Дражево          
Кмет Дяко Илиев Дяков drazevo@tundzha.net 04714 / 2215 0887543027 
Гл.специалист в кметство Ваньо Златев Иванов       0887404518
с.Драма          
Кметски наместник Иван Трифонов Проданов drama@tundzha.net 04774 / 2515 0884301353
с.Дряново          
Кметски наместник Мария Радулова Иванова dryanovo@tundzha.net 04771 / 2119 0884301313
с.Завой          
Кмет Румяна Радева Тодорова zavoi@tundzha.net 04719 / 2278 0882386080
Ст. специалист в кметство Елена Вълкова Йорданова       0887404519
           
с.Златари          
Кмет Димитър Кръстев Иванов zlatari@tundzha.net 04797 / 2285 0884301314
           
1 2 3 4 5
с.Кабиле          
Кмет Георги Йорданов Динев kabile@tundzha.net 04712 / 2584 0884301319
Гл.специалист в кметство Костадинка Динева Бончева       0887404520
           
с.Калчево          
Кмет Петрана Георгиева Георгиева kalchevo@tundzha.net 04715 / 2224 0889388989
Гл.специалист в кметство Пепа Кънчева Колева       0887404529
           
с.Каравелово          
Кмет Пенка Велева Господинова karavelovo@tundzha.net 04775 / 2333 0884301312
с.Козарево          
Кмет Теодора Димова Тачева kozarevo@tundzha.net 04715 / 2414 0885361366
           
с.Коневец          
Кмет Йовка Георгиева Желева konevec@tundzha.net 04771 / 2196 0884383666
с.Крумово          
Кмет Димитър Ангелов Гочев krumovo@tundzha.net 04774 / 2230 0887404523
Гл.специалист в кметство Владислава Георгиева Вълчева       0887404532
           
с.Кукорево          
Кмет Кольо Славов Дичев kukorevo@tundzha.net 046 / 669202 0884301356
Гл.специалист в кметство Стойка Панева Георгиева     046/ 669204 0887404524
Гл.специалист в кметство Мима Иванова Колева        
           
с.Маломир          
Кмет Йордан Маринов Тодоров malomir@tundzha.net 04771 / 2222  0885020099
Гл.специалист в кметство Йочка Димитрова Василева        0882513854
           
с.Меден кладенец          
Кмет Мария Христова Димитрова mkladenec@tundzha.net 04798 / 2318 0887373232
           
с.Межда          
Кмет Ирина Павлова Русева mezda@tundzha.net 04798 / 2310 0884604745
           
с.Миладиновци          
Кмет Димитър Енчев Димитров miladinovci@tundzha.net 04774 / 2424 0885990506
           
с.Могила          
Кмет Димитър Дучев Койчев mogila@tundzha.net 04719 / 3222 0884301354
Гл.специалист в кметство Герга Георгиева Колева       0885366335
с.Овчи кладенец          
Кмет Динко Иванов Динев okladenec@tundzha.net 04794 / 2318 0884301316
Гл.специалист в кметство Елена Атанасова Христова       0887404527
           
с.Окоп          
Кмет Иван Николаев Колев okop@tundzha.net 04773 / 2370 0882467008
Ст.специалист в кметство Чана Петкова Петрова       0887404528
           
с.Победа          
Кмет Димка Атанасова Панева pobeda@tundzha.net 04778 / 2232 0886919198
Гл.специалист в кметство Пепа Кънчева Колева       0887404529
           
           
1 2 3 4 5
с. Робово          
Кмет Георги Стоянов Георгиев robovo@tundzha.net 047752 / 510 0887404530
           
с.Роза          
Кмет Марко Стоянов Стоянов roza@tundzha.net 04718 / 2380 0882560024
Гл.специалист в кметство Господинка Тодорова Танева       0887404510
с.Савино          
Кмет Труфка Господинова Димитрова savino@tundzha.net 04798 / 2419 0884030906
           
с.Симеоново          
Кмет Румяна Славова Илчева simeonovo@tundzha.net 04772 / 2234 0884301306
           
с.Скалица          
Кмет Митко Динев Петков skalica@tundzha.net 04795 / 2383 0888301343
Гл.специалист в кметство Мара Стоянова Димитрова     04795 / 2228 0887404536
           
с.Сламино          
Кмет Иван Петров Иванов slamino@tundzha.net 04775 / 2410 0884301349
           
с.Стара река          
Кмет Нина Димитрова Колева starareka@tundzha.net 04713 / 2234 0882560023
           
с.Тенево          
Кмет Димитър Димитров Комитов tenevo@tundzha.net 04777 / 2222 0887404531
Гл.специалист в кметство

Нели Митева Георгиева

    04777 / 2224 0885308366
           
с.Търнава          
Кмет Андон Динев Матев tarnava@tundzha.net 04717 / 2219 0884301305
           
с.Ханово          
Кмет Павлинка Георгиева Георгие hanovo@tundzha.net 04779 / 2226 0882560021
Гл.специалист в кметство Станислава Цветанова Арнаудова       0887404533
           
с.Х.Димитрово          
Кмет Тошо Господинов Тодоров hdimitrovo@tundzha.net 04714 / 2513 0886432126
Гл.специалист в кметство Радостина Илиева Илиева       0887404539
           
с.Чарган          
Кмет Диана Георгиева Илиева chargan@tundzha.net 04717 / 2215 0884301318
Гл.специалист в кметство Калинка Христова Иванова       0887404534
           
с.Челник          
Кмет Петко Петров Господинов chelnik@tundzha.net 04778 / 2310 0882560022