Търговище осигурява нова подкрепа за възрастни хора

  • 20 ноември 2020, 09:31
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium p1000282

Община Търговище да кандидатства с проект за разкриването на нови социални услуги за възрастни и лица с психични разстройства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това предлага в докладна записка до Общинския съвет кметът д-р Дарин Димитров.

Услугите ще се предоставят в Центрове за грижа за лица с психични разстройства и за възрастни хора в невъзможност за самообслужване в село Съединение. Сградата, в която ще се помещават те, бе обновена по програма „Региони в растеж“ през тази година. 

Всяка от услугите ще бъде с капацитет от по 15 потребители. Това могат да са както лица от специализирани институции, така и лица от общността.

В центровете ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната. Специално нает и обучен персонал ще оказва съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност на потребителите. На тях ще се осигуряват още здравни, образователни и други съпътстващи услуги.

Докладната записка с искането на кмета е публикувана в уебсайта на Община Търговище: https://www.targovishte.bg/reports.php