Търговските марки носят цяло състояние на спортната индустрия

  • 13 май 2019, 12:07
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 5337730

Може би знаете, че съществуват много правни казуси и търговски спорове, свързани с използването на различни марки в спортната индустрия. Ето някои типични примери:

Поло

На територията на ЕС полото не е особено популярен спорт, но пък за сметка на това има редица съдебни спорове, породени от правото върху ползване на неговото име. Причината може би се корени в това, че  същото наименование носи и известен вид блуза с висока яка, която, сама по себе си няма нищо общо с този спорт. Няколко съдебни дела за наименованието „поло“ са стигали до Общия съд и дори до Съда на Европейските общности.

Едно от тях e спорът за марката Polo Santa Maria и заявката за регистрация, подадена от едноименния клуб.По това дело Polo/Lauren Company (Компания, която произвежда разнообразни артикули, като  дрехи и козметика, и ги означава с изображение на поло ездач) подава искане за заличаване на регистрацията на марката във връзка с използването на фигуративно изображение на играч на поло.  Съдът на ЕС постановява, че образът на играч на поло има повишена отличителност по отношение на стоките от класове 18 и 25, с изключение на стоките: камшици, седла и приспособления за оседлаване и седларски изделия от клас 18.

Съдът на ЕС се позовава на факта, че стоките от клас 18: „Кожа и имитации на кожа; животински кожи и кожи с косъм; куфари и пътни чанти; чадъри и слънчобрани; Кожа и имитации на кожа; животински кожи и кожи с косъм; куфари и пътни чанти; чадъри и слънчобрани; бастуни; каишки и дрехи за животни и др./“, и стоките от клас 25: „Облекло, обувки, шапки и принадлежности за глава“ нямат пряка връзка със самия спорт, а по отношение на клас 25 е изтъкнал факта, че продуктите на жалбоподателя и неговата марка са добре разпознаваеми на пазара.  

По казус 21/02/2006, Т 214/04, срещу регистрация на марка, заявена от Поло клуба на графство Berkshire, отново жалбоподател се явява компанията Polo/Lauren. Тук Съдът на ЕС отхвърля искането за регистрация, като постановява, че изображението на играч на поло има голяма присъща отличителност по отношение на стоките от клас 3 /Немедицинска козметика и козметични тоалетни принадлежности; немедицински средства за почистване на зъби; парфюмерия, етерични масла; препарати за избелване и пране; препарати за почистване, полиране, обезмасляване и шлифоване/.

През 2015 г. поло клубът от графство Berkshire е подал заявка за регистрация на марка за стоки от класове 9 /очила и свързаните с тях продукти/, 14 /ръчни часовници, бижутерия, изделия от скъпоценни камъни и благородни метали/, 18 /изделия от кожа, чадъри, приспособления за оседлаване/, 25 /дрехи, обувки и шапки/. Срещу заявката е подадена опозиция от страна на Бевърли Хилс Поло Клуб, на основание наличието на регистрирана марка на ЕС за сходни стоки. Съдът на ЕС частично уважава искането и постановява, че изображението на играч на поло и думите „поло клуб“ притежават: слаба отличителност по отношение на стоките  „камшици, седла и приспособления за оседлаване“  от клас 18, като се има предвид тяхната близка връзка с играта поло; нормална отличителност по отношение на  стоките от клас 25, предвид възможността стоките от този клас да бъдат използвани за играта поло, макар че нищо в конкретното описание не ги свързва  с тази цел; присъща отличителност  по отношение на другите стоки, които нямат връзка с играта поло.Голфът е друг спорт за избрани, при който изобилства от спорове в областта на марките. Някои казуси са свързани с възможността за регистрация на марката H2O GOLF, а други - до марки, съдържащи думата „голф“. В случая с марката H2O GOLF, е поискана закрила за стоки от класове 19 /Неметални строителни и конструкционни материали и др./ и 28 /видеоигри и др./ и за услуги от класове 35 /търговия на дребно/ и 41 /организиране на събития и др./. Апелативен състав на Службата на ЕС за интелектуална собственост /СЕСИС, EUIPO/ - институцията, отговорна за регистрацията на марката за територията на ЕС - потвърждава отказа за  регистрация на подадената заявка, тъй като счита, че марката ще бъде възприемана като израз с конкретен смисъл, а именно „воден голф“.  

В случая с отказа на регистрацията на словната марка St Andrews, подадена за стоки от класове 25 и 28 и за услуги от класове 35 и 41 експертът на СЕСИС е отказал да регистрира марката и това решение е било потвърдено от апелативния състав на Службата. Впоследствие Общият съд на ЕС потвърждава заключението на състава на основание съществуването на град с името St. Andrews, известен с голфа си и особено добре познат на професионалните голф играчи и почитатели. Освен това, Съдът потвърждава, че марката, за която се иска закрила за посочените услуги, ще бъде възприемана от съответните потребители, и по-специално от професионалистите в областта на голфа и любителите, като ясна и недвусмислена индикация за географския им произход.  

ФОРМУЛА 1

Освен че състезанията от Формула 1 имат своята характерна подбрана аудитория, този спорт е с изключително влияние в автомобилната индустрия.В дело от 2015 г. Общият съд трябва да реши спор между словната марка F1H2O, за която се иска закрила за стоки в класове 9 /апарати и уреди за записване, предаване, възпроизвеждане или преработване на звук, образ или данни; записана и с възможност за сваляне информация, компютърен софтуер, празни цифрови или дигитални носители за запис и съхранение и др./ и 25 /аксесоари за глава/ и за услуги от класове 38 и 41, от една страна, и няколко по-ранни марки, съдържащи словния елемент F1, от друга. Съдът приема, че тъй като „F1“ е обичайното съкращение на термина „формула 1“, той има слаба присъща отличителност по отношение на спорните стоки и услуги. Впоследствие Съдът на ЕС потвърждава решението. В едно от най-известните си решения в областта на търговските марки (24/05/2012, C 196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 47) Съдът на ЕС постановява, че е необходимо дадена национална марка да бъде призната за притежаваща повишена степен на отличителност, за да може да бъде успешно използвана при опозиция срещу регистрация на заявка за марка на Европейския съюз.