Туристическите центрове в Несебър чакат сертификация

  • 07 ноември 2019, 14:56
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium %d0%9d%d0%b5%d1%81%d0%b5%d0%b1%d1%8a%d1%806

Тричленна комисия от Министерството на туризма посети туристическите информационни центрове в Несебър. Проверката им имаше за цел да установи дали офисите на центровете отговарят на зададените в закона критерии. Изискванията са близо триста, като основните от тях касаят: достъпност и местоположение; оформление и оборудване; организация на вътрешното пространство; информационно обслужване и предлагане на услуги.

Инспектирани бяха и двата туристически офиса в Несебър – в новата и старата част на града. Комисията констатира, че и двете помещения отговарят на широките критерии и изисквания на министерството.

Досега и двата туристически информационни центъра работеха с временно удостоверение за открита процедура по сертифициране. Съвсем скоро се очаква получаването на постоянното удостоверение за право на дейност.

Дейността на туристическите информационни центрове е регламентирана с Наредба 2 на Министерството на туризма за единните стандарти за организация на ТИЦ-овете, като те са задължени да разполагат и предоставят информация относно:

Музеи, театър;

Културен календар;

Читалища,библиотеки;

Спортни събития;

Природни забележителности;

Всички видове транспортни връзки и обществен транспорт;

Лечебни заведения;

Образователни заведения;

Полицейски участъци и други;

Карти на България, региона и населеното място на хартия и дисплей.

Туристическите  информационни центрове регистрират ежедневно бройката на посетителите и веднъж месечно изпращат справка и отчет в Министерство на туризма.