Търново прави е-магазини за занаятчии

  • 11 юли 2019, 07:20
  • Default profile Автор Павел Стаменов
Medium z

Електронни магазини за занаятчии и производители на земеделски и кулинарни продукти създава Община Велико Търново заедно с партньори от Румъния. Платформата носи името FairDeal /“Честна сделка“/ и има за цел както да даде шанс на малкия и среден бизнес, така също да популяризира традиционните занаяти и производство. 

FairDeal ще бъде уеб-базирана платформа с достъп от всяка точка на света и ще скъси драстично пътя между производители и потребители. Голямо предимство e възможността за интеграцията й с доказани търговски портали. 

Интересът към иновацията вече е голям. Бъдещата дигитална мрежа бе представена във Велико Търново през миналия уикенд, а за целта бяха организирани специализиран семинар с дискусионна част, както и голям занаятчийски базар. Събитието бе посетено от десетки занаятчии и производители от България и Румъния, които участваха и в базара.

Създаването на иновативната маркетинг система е финансирано по Програма Interreg V-A Румъния-България 2014-2020.