Търсят 228 000 лв. за ремонт на детската градина в Долна Студена

  • 09 януари 2020, 10:32
  • Default profile Автор Галина Стоянова
Medium 08.01

Община Ценово внесе проект и кандидатства за финансиране по програма „Красива България“ на Министерството на труда и социалната политика. „Зелена светлина“ се очаква да получи предложението за цялостен ремонт на детската градина в Долна Студена. ДГ „Щастливо детство“ е една от най-големите на територията на общината и в нея всеки ден влизат по 30 малчугани. Стойността на проекта е за малко повече от 228 000 лева. От тях 215 000 лева са предвидени за строителни и ремонтни дейности. Съфинансирането от общинската администрация ще бъде в размер на 55 на сто, като необходимите средства ще бъдат заложени в бюджетната рамка за тази година.

Необходимостта от ремонтни дейности е продиктувана от компрометираното състояние на сградата, уточниха строителни експерти.

В проектното предложение се предвижда да се извърши цялостна рехабилитация на ДГ „Щастливо детство“, както и на тротоарите около сградата. Според специалистите наложително е да се ремонтира покривът, да се положи топлоизолация на сградата, да се подменят част от радиаторите на отоплителната инсталация. Ще се подновят подовите настилки, а санитарните помещения ще бъдат ремонтирани, ще се монтира на сградата и система за мълниезащита. Пешеходните зони и тротоарните алеи ще станат привлекателни за родителите и децата. Най-много средства са предвидени за топлоизолирането на постройката.