Търсят алтернативен водоизточник за павликенско село

  • 06 август 2020, 16:59
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1

Община Павликени ще възложи и заплати извършването на хидрогеоложки анализ и сондажи за село Караисен. Целта е да се намери алтернативен водоизточник. Започват консултации с проектантите, които преди 15 години са правили подобно проучване в селото.

Тези решения за преодоляване на водната криза в селото бяха взети на среща между ръководството на общината и жителите на селото.

Експертите на „ВиК Йовковци“ ще направят замерване на нивата в кладенците и в помпената станция. Забранено е водоподаването към двата ВЕЦ-а.

500 туби по 11 литра с минерална вода ще бъдат доставени за нуждите на селото, на дома за стари хора и детската градина.

В последните седмици община Павликени е предприела действия, за да осигури оросяването на дренажните кладенци. Целта е да се повиши нивото на водата в кладенците.

Кметът инж. Емануил Манолов покани на среща инициативния комитет от село Караисен във връзка с липсата на вода за питейно-битови нужди в селото и с организирания от тях протест пред сградата на администрацията.

„Разбирам недоволството Ви. Разбирам и затруднената ситуация, в която сте, заради липсата на вода и напълно подкрепям идеята Ви да оказвате натиск на институциите“, подчерта инж. Манолов. Той участва в срещата, заедно с експерти от общинска администрация.

Подробно беше разяснена причината за забавянето по проекта, който през 2018 г. община Павликени защити пред ПРСР за реконструкция и рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа в град Бяла черква и в село Караисен на обща стойност 5,82 млн.лв. Предвижда се подмяна на 30,14 км водопроводи и сградни отклонения в селото. С реализирането на проекта рязко ще се намалят загубите на питейна вода, както и съществувалите до момента аварии.

„Ние сме направили всичко, което е по нашите сили. На Ваша страна сме, но също като Вас сме с вързани ръце. Забавят ни законите на страната, забавят ни тромавите съдебни процедури, забавя ни бюрокрацията, забавя ни нелоялната конкуренция. Нито едно от тези неща не зависи от местната власт. Дори да обявим бедствено положение, това няма да ни даде правно основание да сключим предварително договор с фирмата“, подчерта кметът.

Юрисконсултът на община Павликени Славена Грозева разясни юридическия казус със започването на мащабния проект за подмяна на водопроводите в селото. На 15.10.2018 г. е сключен договор с Държавен фонд “Земеделие” за изпълнение на проекта. Стойността на СМР за с. Караисен е 3 480 254.95 лева без ДДС. Проведени са две обществени поръчки за възлагане на строителството. След обжалване от един от участниците ВАС решава, че офертите на всички участници не отговарят на изискванията. Процедурата е прекратена и месец по-късно е открита отново. Тя също е обжалвана от един от участниците пред Комисията за защита на конкуренцията. Нейното решение пък е обжалвано от друг участник в процедурата пред ВАС.

След подписването на договора, дейностите по проекта ще продължат максимум 270 дни.

Представителите на Инициативния комитет свикват общоселско събрание в село Караисен в събота, 8 август. Те поискаха темата с безводието да бъде поставена в НСОРБ, чрез което да достигне и до представителите на изпълнителната власт.

Днес жителите на селото изразиха недоволството си, като пресичаха демонстративно пешеходна пътека с празни бутилки кална вода и с искане в селото да бъде обявено бедствено положение.

Снимка: Община Павликени