Търсят шеф на Здравната инспекция

  • 10 май 2017, 09:30
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium 1b757c2ef12f5df08864513a7e0871995a30cc69

1b757c2ef12f5df08864513a7e0871995a30cc69

Нов директор се търси за Регионалната здравна инспекция във Враца. От Министерството на здравеопазването обявиха конкурс за шефската позиция. Основната задача на началника на здравната институция е да организира, ръководи и контролира цялостната дейност на регионалната здравна инспекция, както и връзките й с други организации. Минималните изисквания към кандидатите за ръководната позиция е да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по „медицина” и да имат призната медицинска специалност. Сред другите изисквания е кандидатите да притежават 3 години стаж след придобиване на специалността, както и да имат квалификация по „Здравен мениджмънт”.

Допълнителните изисквания към кандидатите са да притежават компютърна грамотност, както и да познават действащото законодателство, в т.ч.  подзаконовите актове в областта на администрирането на дейността на РЗИ. Препоръчително е желаещият да оглави Регионалната здравна инспекция във Враца да владее чужд език.

Конкурсът за директор на институцията ще се проведе на 14 юни в Министерството на здравеопазването. Той ще бъде на два етапа – тест и интервю.