Търсят собствениците на опасни язовири в Разградско

  • 10 май 2017, 18:15
  • Default profile Автор Станка Христова
Medium 14066267873728

14066267873728

Две от язовирните стени в Лудогорието са с неустановена собственост, а други две са с технически неизправности и затова водоемите трябва да се източат. Това е установила Междуведомствена комисия за обследване състоянието  на язовирните стени и съоръженията към тях, назначена от областния управител Манол Кившанов в края на март.

Комисията е констатирала, че потенциално опасните язовири са в добро състояние, с изключение  на яз. „Владимировци“, който е с неизправен преливник. Според инспектиращите стените на по-голямата част от непроверяваните до тази година язовири и водоеми, са обрасли с дървета и храстовидна растителност. С неустановена собственост са стените на яз. „Исперих“ и яз. „Крояч“. За изясняване собствеността на язовирните стени е поставен срок 30 септември 2017 г.  Констатирана е и техническа неизправност на стените на яз. „Юпер“ и яз. „Бисерци“, поради което са дадени предписания за източването им до мъртъв обем. Това трябва да стане до 30 юли.
Между 24 април и 2 май са проверени общо 30 язовира и водоеми. До тази година се инспектираха само потенциално опасните язовири, които в областта са 10 на брой, но с промяната в Закона за водите, вече се проверяват всички водоеми на територията на областта – уточняват от Областна администрация.

Проблемът с водоемите, чиито собственици не са ясни е особено  актуален в Лудгорието, където през 2003 година   след проливен дъжд, два язовира с неизвестни стопани, скъсаха диги и образуваха каскада, която наводни  Цар Калоян. Потопът разруши  близо 300 къщи в общинския център, а осем души  загинаха в придошлите води.