1435321203
Oбщина

Твърдица

ВИЖ общините (4 общини)

Община Твърдица се намира в най-западната част на Сливенска област. На север обхваща южните склонове на Елено – Твърдишкия дял на Стара планина. Общата територия на община Твърдица е 442,5 кв.км.

 Твърдица има богато  минало, затова говорят находките от пещерите, потулени в гънките на планината, от десетте племенни селища, в които са живели местните хора. Земята й крие неизследвани загадки на антични селища, некрополи и стражеви могили. Намерените експонати са доказателство, че е била населено място, играло важна роля във военностратегическо, икономическо и културно отношение, като се започне от ІV хилядолетие преди новата ера и се стигне до значението и в отбранителната система на страната през Средновековието.

Контакти:

8890 Твърдица,
пл. “Свобода” №1

Секретар:  0454/42221