Ученици и експерти стягат национален еко форум

  • 11 февруари 2019, 09:36
  • Default profile Автор Петя Валентинова
Medium home i48try 17 b

Национален форум на екологична тематика „Моето зелено бъдеще“ организират съвместно Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан“, младежка група „Неформални видри“, ученици от 12 клас на Националната природо-математическа гимназия и Звено „Младежки дейности“ към община Враца. 

За участие ще бъдат допускани творби на ученици между 8 и 12-и клас в две категории – писмени разработки (есета, стихотворения и разкази) и визуални разработки (снимки, комикси и рисунки).

Крайният срок за изпращане на творбите е 6 март. Отличените ученици ще бъдат наградени и поканени за участие във форума. Те ще могат да представят своите идеи както и ще се включат в дискусии в рамките на двата дни (8 и 9 март) във Враца.

Целите на проекта са свързани с провокиране на интереса на учениците към актуалните екологични проблеми, активното гражданско поведение и отговорността при опазването на околната среда и биологичното разнообразие.