Ученици се запознаха с новата система за таксуване в градския транспорт

  • 25 ноември 2020, 11:00
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 1  1

Община Стара Загора проведе информационен ден за ученици от ПГЕ „Джон Атанасов“ за представяне на автоматизираната система за таксуване по проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора - II фаза”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Експерти от фирмата изпълнител- „Телелинк бизнес сървисис“ ЕАД Свилен Райнов и Диян Петров представиха на учениците от 11 „А“ клас въведената в експлоатация Автоматизираната система за таксуване (АСТ). Чрез демонстрация беше нагледно представено улеснението, което е постигнато при ползването на автобусите и тролейбусите и подобрява качеството на транспортните услуги за пътниците. Въвеждането на Системата в превозните средства подпомага оператора „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД да наблюдава пътникопотока по различните направления.

Учениците се запознаха с оборудването в самите превозни средства, благодарение на които функционира системата. Представена беше стационарна и мобилна машина за продажба на билети. Присъстващите се запознаха и с начините за закупуване на билети от устройствата.

Автоматизираната система за таксуване обхваща всички 77 превозни средства, собственост на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД. Общата стойност на проекта е 14 727 612 лв., от които безвъзмездна финансова помощ: 13 967 992 лв., а срокът на изпълнение на дейностите е 36 месеца. В случай на промяна на схемата на ГТ, могат да се въведат и различни видове билети, в зависимост от конкретните идентифицирани нужди.

Системата автоматизира процесите на продажба и отчитане на билетите, както и дава подробна информация за използването ѝ. Освен това АСТ улеснява използването и на двата вида транспорт – тролейбусен и автобусен, а така също повишава качеството на транспортните услуги, предоставяни на пътниците. В случай на промяна на схемата на ГТ, могат да се въведат и различни видове билети, в зависимост от конкретните идентифицирани нужди.

С изпълнението на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в град Стара Загора - II фаза” ще бъде постигнат по ефективен, екологосъобразен интегриран градски транспорт в Община Стара Загора, както и облекчен трафик, намаляване използването на лични МПС, за сметка на ползването на градски транспорт, което от своя страна ще доведе до намаляване на вредните емисии, облекчение и улеснение за ползващите градския транспорт.