Ученици в Благоевград ще си имат омбудсман

  • 24 януари 2020, 13:26
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%91%d0%9b%d0%b3 %d1%81%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b5%d1%81%d1%82 %d0%b8 %d1%86%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%8f 1

В Благоевград ще бъде избран Младежки омбудсман. Изборът ще бъде между учениците от 9-и, 10-и, 11-и и 12-и клас.

Младежкият омбудсман на Благоевград ще осигурява допълнителна възможност за упражняване правата и удовлетворяване интересите на учащите се и младежта в отношенията им с директорите на училищата, педагогическите съвети, училищните настоятелства, други младежки структури и училищни общности в региона и ще предостави възможност, съвместно с Детски парламент за инициране на местни политики в областта на младежките дейности.

Стартът на конкурсът ще бъде обявен на 27.01.2020 г., като резултатите от него ще бъдат обявени на 19 февруари.

В Комисията по провеждане на процедурата по избор на Младежки омбудсман ще участват кметът на Благоевград, председателят на Общински съвет, началникът на Регионалното управление на образованието, Общественият посредник на територията на Община Благоевград и председателят на Детски парламент-Благоевград.

Основната цел е да  се повиши правната и гражданската култура на младите хора и да развие у тях аналитично мислене и активна позиция по обществено значими въпроси. Конкурсът ще активизира учащата се младеж в полза на училището и обществото и ще даде възможност за участие на младите хора в обществения живот на града.