Училище заделя до 8000 лв. за проект на физкултурен салон

  • 12 август 2018, 13:03
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%a3%d1%87%d0%b8%d0%bb%d0%b8%d1%89%d0%b5 %d0%94%d0%be%d0%bb%d0%bd%d0%be %d0%94%d1%80%d1%8f%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be

Ръководството на Обединено училище „Христо Ботев” в гърменското село Долно Дряново ще строи физкултурен салон в двора на учебното заведение. Общинският съвет в Гърмен одобри изготвянето на инвестиционен проект, което обаче ще е за сметка на училището. „Проектантите направиха вече замерванията, показаха ни идейния проект. Надяваме се, че до края на септември работният проект ще е готов. Ще ни струва 7000-8000 лева, които сме осигурили от излишъка в бюджета ни”, каза учителят Рахим Арнаудов.

Още преди 30 години, при строежа на училището, е предвидено място за физкултурен салон. ОБУ „Христо Ботев” ще кандидатства за европейско финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година. Предвижда се салонът за физкултура да е на един етаж върху площ от над 500 квадратни метра. В учебното заведение се обучават 180 ученици до десети клас и затова необходимостта от подобно съоръжение е голяма.