Удариха бракониери с 555 акта, задържаха 23 коли и 58 каруци

  • 05 януари 2021, 09:31
  • Default profile Автор Владимир Симеонов
Medium %d0%b4%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%b0  1

555 акта за установени административни нарушения са съставили горските и ловни стражари в 38-те териториални поделения на Югозападното държавно предприятие от началото на годината до средата на декември. Основната част от нарушенията – 546, са по Закона за горите, а 9 - по Закона за лова и опазване на дивеча. С най-голям брой съставени актове са Държавно горско стопанство-Разлог - 135, и Държавно горско стопанство-Самоков – 139.

Общото количество дървесина, задържана в базите за съхранение, е 653,5 кубически метра, от които 162 куб. метра обла строителна дървесина и 491 куб. метра дърва за огрев. Задържани са 23 моторни превозни средства, 58 каруци, 19 бензиномоторни триона и 11 бр. други инструменти за дърводобив.

С предприетите мерки през последните години – въвеждане на електронен превозен билет, пластини с уникален идентификационен номер, джипиес устройства на автомобилите за транспортиране на дървесината, камери за видеонаблюдение в складовете, се наблюдава трайна тенденция за намаляване на посегателствата от горите.

Нарушенията се диференцират в три основни категории:

- посегателства от системни нарушители /типични за районите на Разлог, Самоков и Ихтиман/ - незаконна сеч и транспортиране на дървесина без превозен билет.

- в промишления дърводобив от работници на фирми, които извършват сеч на дървета без контролна горска марка, направа на нерегламентирани извозни пътища в подотделите и транспортиране на дървесина без превозен билет.

- нарушения от физически лица при снабдяването на населението с дърва за огрев.


Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Трифон Зарезан" ТУК!