Уеднаквяват 12 хиляди услуги на общините

  • 20 ноември 2020, 14:00
  • Mini %d0%b8%d0%b3%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0 Автор Иглика Горанова
Medium %d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%be%d0%bd%d0%be%d1%80%d0%b0 678x381

Измененията в Закона за устройство на територията(ЗУТ), които парламентът ще гласува на второ четене, облекчават административната тежест, стандартизират административните услуги и създават единен регистър на по устройство на територията. Това заяви пред Kmeta bg адвокат Елеонора Сергиева. Тя разясни, че предложенията, които включват въвеждане на стандарт на административните услуги ще уеднаквят предоставянето на 12 000 услуги в общини и районни администрации.

Единен регистър

Създаването на единен публичен регистър за устройството на територията, от своя страна, ще предостави възможност за централизация и обединяване над 2300 регистъра, а данните в тях ще са достъпни по електронен път, като ще послужат за извършване на вътрешни административни услуги и справки по служебен път. Въвежда се и правилото за еднократността при даване на указания от органа за отстраняване на нередовности по подадени заявления за услуги и регулации по закона, допълни Сергиева.

Тя обясни, че в момента в областните, общинските и районни администрации има 2300 регистъра. С промените в ЗУТ те ще бъдат централизирани, а данните ще се достъпни по електронен път. Част от информацията ще е само за служебно ползване, добави експертът и посочи, че такива ще бъдат инвестиционните проекти. МРРБ ще администрира регистъра, а ДНСК, областните и общинските администрации ще вписват данните в него.

Граждани и бизнес обжалват по съдебен път

Адвокат Сергиева коментира и обявената противоконституционност на текстове от Закона за устройство на територията. С тях на практика КС казва, че гражданите и бизнеса ще могат да обжалват общите устройствени планове и сроковете за отчуждаване на имоти за зелени площи.

На практика, това означава, че гражданите и организациите ще могат да оспорват общите устройствени планове по съдебен ред във връзка с планове, които все още са в процедура на разработване и приемане. За гражданите и организациите остава и възможността да бъдат обезщетени за вредите, причинени им от неконституционносъобразния акт, стига да съумеят да ги докажат, коментира Сергиева.