Община Угърчин се намира в Северна България. Съставена е от 11 населени места.

Угърчин е сред най-старите селища в Ловешка област. С малки прекъсвания в района е имало живот още от дълбока древност. За първи път за селището се споменава в османски документ 1485 година. Смята се, че името Угърчин е от кумански произход, каквито са имената на голям брой селища и местности у нас.

На територията на общината се намира част от Природен парк ”Студенец”. По-известни природни забележителности са “Недини езера” и “Рударската леярна” край Лесидрен, Римският път между Голец и Киркова махала, местността Калето край Кирчево.

В община Угърчин има девет читалища. Те съхраняват и развиват местните традиции и обичаи. Регионът е известен със своите песни и хора. Угърчинската мелодия, изградена върху гама от пет тона, е самобитна и неповторима. Угърчинските народни песни отдавна са заели своето подобаващо място в българското песенно народно творчество.

В района на Угърчин се намират едни от най-големите находища на летен черен трюфел. Това е причината общината да организира първия в България Фестивал на трюфела. 

Официален празник:
22 март

Контакти: 

55 80 гр.Угърчин

пл. „Свобода“ №1

тел.: 06931-21-21;
06931-27-50;

факс: 06931-20-14

obshtina@ugarchin.com

www.ugarchin.bg