Уникални багери изграждат в Мини Марица Изток

  • 13 май 2019, 15:56
  • Default profile Автор Цвети Василева
Medium %d0%b1%d0%b0%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b8 1

За първи път у нас, на територията на „Мини Марица-изток”, се изграждат два уникални роторни багера с помощта на 500-тонни автокранове.

Договорът за изграждането им бе подписан през 2016. Финансирането в размер на 25 848 663 евро се осигурява 50% от Европейската банка за възстановяване и развитие чрез фонд „Козлодуй“ и 50% от средствата на „Мини Марица-изток”. Очаква се с новите багери да се повиши производителността и да се намалят разходите.

На 7 май 2019 г. започна изграждането на горния строеж на багер KWK-2000. За целта на монтажната площадка в рудник „Трояново-север” бяха ситуирани два 500-тонни автокрана LIEBHERR LTM 1500-8.1. Огромните автокранове са наети от изпълнителя по договора – Консорциум „Фамур – Българска енергетика” и ще работят две седмици на монтажната площадка.

За това време ще бъде изграден горният строеж на багер KWK-2000, като се качат въртящата платформа – 98 тона, балансовата стрела – 155 тона, роторната  стрела – 112 тона, подвижната мачта – 45 тона и неподвижната мачта – 46 тона.