Университети от цяла България на борса в Бургас

  • 12 март 2019, 08:03
  • Default profile Автор Александра Петрова
Medium ksk borsa 1

В рамките на два дена – 15 и 16 март, в Бургас ще се проведе голяма кандидатстудентска борса.

Събитието ще се състои в изложбената зала и фоайето на Младежки културен център – от 12.00 до 17.00 часа на 15 март и от 9.00 до 14.00 часа на 16 март.

Участие в борсата ще вземат някои от най-престижните български университети. Това е 25-ото поредно издание на форума, организиран на местно ниво от Община Бургас, Младежки културен център и сдружение "Кандидатстудентска борса" - София.

Бургаските младежи и техните родители ще получат полезна информация, консултация и съвет за условията, реда и сроковете за кандидатстване в отделните университети. Ще бъдат обявени датите на класиранията и записванията. Кандидат-студентите ще разберат какви са програмите за подготовка преди приемните конкурсни изпити, какви са предварителните и редовните изпити. Ще бъде дадена информация за битовото устройване на студентите, социалните придобивки и др. Желаещите да продължат висшето си образование ще имат възможност да се снабдят с кандидатстудентски справочници, както и с учебно-помощни и информационни материали.

УЧАСТНИЦИ В КСБ'19 - БУРГАС

(15-16 март)

1. Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"- Варна

2. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

3. Висше военноморско училище "Н.Й.Вапцаров"- Варна

4. Висше училище по застраховане и финанси - София

5. Висше училище по мениджмънт - Варна

6. Нов български университет

7. Русенски университет"Ангел Кънчев"

8. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София

9. Стопанска академия"Д.А. Ценов"  - Свищов

10. Технически университет - Габрово

11. Технически университет - София

12. Университет "Асен Златаров" - Бургас

13. Химикотехнологичен и металургичен университет - София

14. Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"- Шумен

15. Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

16. Висше училище по сигурност и икономика

17. Национален център за кандидатстудентска подготовка и информация ЕООД