В Черноочене изграждат нови кладенци за питейна вода

  • 25 октомври 2018, 07:22
  • Default profile Автор Ирина Ангелова
Medium %d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%86%d0%b8   %d0%bf%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%b9%d0%bd%d0%b0 %d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b0   %d0%a7%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%be%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b5

В Черноочене започна изграждането на нови дренажни кладенци за питейната вода. „В района усилено се строи и то не само жилища, но и промишлени сгради. Недостигът на питейна вода с годините щеше да се превърне в тежък проблем. Новите кладенци значително ще повишат дебита на подаваната питейна вода и ще разрешат проблема с недостига й. Следваща задача е проектиране на нов допълнителен напорен резервоар“, обясни кметът на община Черноочене Айдън Осман. Той припомни, че първият дренаж за снабдяване с питейна вода е направен преди 35 години. През 2001 г. съществуващият е продължен с нови. Към настоящият момент работещата част осигурява 11 литра вода за секунда, която е недостатъчна през лятно-есенния сух период. С новите дренажни кладенци ще се подава допълнително 7 литра за секунда.

Строително-монтажните работи по обект „Частична реконструкция на водовземно съоръжение – хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на с. Черноочене“ усилено продължават. Дейностите включват обновяване на съществуващите дренажни кладенци по поречието на река Перперешка, край село Ябълчени и изграждане на нови 6 кладенци до съществуващите. От тях се водоснабдяват общинския център Черноочене и населените места около него – Среднево, Пряпорец, Нови пазар, Каблешково и Драганово.