В Кърджали отчитат добри приходи от такси и реклама

  • 05 ноември 2014, 10:24
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 53cf75a6a0f66

Близо 75 хил.лв. са постъпили в общинската хазна на Кърджали от такси и наеми от рекламни съоръжения от януари 2013 до юни т.г. Контролът се осъществява по реда на общинската наредба от експерти на отдел „Общинска собственост”, които извършват регулярни ежемесечни проверки, както и извънредни, при подаден сигнал.


В следствие на контролната дейност за периода са съставени 28 констативни протокола. Няма наложени актове. Изпратени са 63 уведомителни писма за погасяване на просрочени задължения. По съдебен ред са събрани около 8 хил.лв.