В Ловеч откриват „Синя стая” за деца жертви на престъпления

  • 27 февруари 2019, 19:01
  • Default profile Автор Жанина Илиева
Medium room blue

„Синя стая” за  изслушване на деца жертви и извършители на престъпления се открива в Ловеч на 28 февруари. Тя се намира в сградата на Бившата стоматология в центъра на града и е изградена от Министерството на правосъдието с финансовата подкрепа на Българо-швейцарската програма за сътрудничество по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на правосъдието за деца” по Тематичен фонд „Сигурност”.

Помещението е предоставено безвъзмездно от Община Ловеч. Партньор по проекта са още Окръжен съд-Ловеч и Районен съд-Ловеч.

Очаква се на откриването да присъстват  министърът на правосъдието Цецка Цачева, кметът на общината Ловеч Корнелия Маринова, представители на съда, прокуратурата, областната дирекция на МВР, дирекция „Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“, Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и други.