В Силистра ще заработят заводи за бои и силикон

  • 17 януари 2018, 15:10
  • Default profile Автор Дарина Михалева
Mayor julian naydenov

Д-р Юлиян Найденов е кмет на община Силистра за втори мандат. По образование е лекар-невролог и преди да заеме управленския пост е работил в сферата на здравеопазването. Какво предстои в зелената система на града? Какви европроекти ще се реализират през 2018 г. и очаква ли се откриване на предприятия и нови работни места? Отговорите на тези и още актуални въпроси, свързани с община Силистра, научихме от кметът Найденов.

- Г-н Найденов, кои са приоритетите, заложени в бюджета на Община Силистра за 2018 г.?

- Основна цел на Бюджета за 2018 година е изпълнение на поетите ангажименти, които са заложени в Програмата за управление за мандата - подобряване на качеството на публичните услуги предоставяни от общината, осигуряване на финансови ресурси и механизми за местно развитие и инвестиции при запазване на финансовата устойчивост на общината и реализацията на Инвестиционната програма.

- Ще има ли промени в местните данъци и такси?

- Не са заложени такива. Стойностите на данъците ще са същите като през 2017 г.

- Какви европроекти осъществихте през 2017 г. и какви ще се реализират през тази година?

- По Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 имаме разработена Инвестиционна програма. Тя е съвкупност от приоритетите в работата на администрацията, с цел подобряване средата на живот. През 2017 г. започна реализацията на два от проектите по нея – Реконструкция и рехабилитация на площад "Албена" и обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ "Св. св. Кирил и Методий". В процес на оценка е едно проектно предложение за обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на Общината. В процес на подготовка са и проекти за изграждане на сграда за социални жилища и за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради. Част от Инвестиционната програма е и проектът от група дейности "Културна инфраструктура" - обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Драматичен театър "Сава Доброплодни", който ще се реализира с помощта на финансов посредник. През 2017 г. стартира и реализацията на проект "Предоставяне на качествено образование чрез модернизиране на ПЗГ "Добруджа". Строителните работи ще стартират през тази година.

В 13 многофамилни жилищни сгради на територията на Община Силистра са внедрени мерки за енергийна ефективност. Разбира се имаме още много работа по Националната програма за енергийна ефективност. През миналата година изпратихме в Българска банка за развитие още 6 броя искания за сключване на договори за финансиране.

- Какъв е инвеститорският интерес към региона? Очаквате ли откриване на нови предприятия и работни места?

- Бих искал отговорно да кажа, че усилията ни в тази посока трябва да дадат резултат. Наскоро представител на хонконгска инвеститорска фирма бе на работно посещение, с цел прединвестиционни проучвания за изграждане на завод, в който броят на заетите би достигнал 300 човека. Очакваме в нашия град да заработят заводи за производство на бои и силикон. През 2017 г. бе изградено пристанище на АДМ. На дневен ред са дейности по изграждане на още едно пристанище (ние сме земеделски район с износ на зърно), с участието на местна фирма в партньорство с украйнски инвеститор. Срещнах се с италиански земеделски производители, които имат интерес да засадят трайни насаждения и да изкупуват наша продукция - вишни, кайсии и зърно, а защо не и да реновират фабриките за преработка на плодове и зеленчуци.

Проведох работна среща, на която поканих местния бизнес, с президента на Confindustria Bulgaria и управителя на Глобал Бизнес Груп - Италия.

Срещнах се с председателя на Управителния съвет на Българо-турската търговско-индустриална камара. Намеренията на турски фирми да инвестират в Силистра са обективни.

На гости в Силистра беше кметът на район Пекин, град - провинция Пекин, Китайска народна република. Разговаряхме за проблемите в транспортната инфраструктура и възможностите за развитието и, за експорт - инпорта на земелска продукция, за състоянието на отрасъл зърнопроизводство и за потенциала на региона. За Силистра, като град привлякъл вниманието на китайски инвеститори наскоро говори Н. Пр. Джан Хайджоу. Към Силистра има интерес от КНР в три сфери - земеделие, инфраструктура и туризъм. Силистра е град с възможност за реализация на китайски бизнес проекти точно в тези сфери.

- Поехте управлението на резервата "Сребърна". Как ще го развивате – и по отношение на опазването на биологичното разнообразие, и по отношение на туристи?

- Биосферният парк „Сребърна” е пример за хармония между хората и природата в региона. От флористичния генетичен фонд на влажните зони в България на Сребърна принадлежат 53% от видовете, респективно 75% от родовете и 78% от семействата.

В резултат на активния маркетинг, който провеждаме през последните няколко години, двойно нарастна туристопотока към Сребърна. Нашите очаквания са този ръст да продължи, тъй като включихме цялата територия на Община Силистра в Биосферният парк, който е под егидата на ЮНЕСКО. Сребърна е във всички интегрирани туристически маршрути за културен туризъм. На територията на парка работи един уникален Природонаучен музей „Сребърна”, ежегодно провеждаме Международен симпозиум за екопроекти на млади хора „Сребърна”, изградени са зони за туризъм и отдих, екопътеки, кътове за наблюдение на живота в езерото. Провеждаме културни и туристически продукти с бранда „Сребърна” – фолклорни и кулинарни фестивали, конкурси, пленери, прояви в музея, кулинарни изделия и известната по цял свят кайсиева ракия „Сребърна”. Представихме Сребърна в Сиена (Италия) на туристическия форум за обектите на ЮНЕСКО.

Утвърждаването на бранда привлича нови посетители и приятели на Сребърна. Директните ползи за местния бизнес са насърчаването на земеделието и животновъдството, рибарството и екологичния туризъм в биосферния парк.

Всички населени места в общината работим, заедно с държавните институции, за популяризиране на регионалната марка „Сребърна” за развитие на местни продукти .Тук трябва да уточня, че наградата на фондация Биоразнообразие-2017г. "Политик с най-голямо внимание към българската природа" е награда за общността.

- С какво друго Силистра привлича туристи?

- Силистра е град с над 1900 години история. Дуросторум - Доростол – Дръстър - Дристра - Силистра е дом на траки, славяни, римляни, византийци, прабългари - природен и архитектурен резерват.

Почти 2/3 от територията на града е обявена за Национален архитектурно-археологически резерват “Дуросторум – Дръстър - Силистра”.

Много от артефактите, датиращи от различни епохи, са разположени в сърцето на Дунавския парк. Място на брега на великата река, с пурпурни залези, останки от няколко епохи, кътове за спорт и детски игри. Община Силистра е с потенциал за развитие на речен, развлекателен, познавателен, културен, религиозен, екологичен, селски, ловен, спортен, ваканционен, круизен, винен и кулинарен туризъм. За нас е от изключителна важност да промотираме Силистра. За това сме активни в представянето си, както в България, така и в чужбина. През юни 2017 г. бе подписан договор по проект „Интерактивно мобилно приложение за популяризиране на културното и историческо носледство в района на Кълъръш и Силистра“, в който Община Силистра е водеща в партньорството с исторически музей Кълъраш.

Силистра получи две награди от Министерство на туризма през 2017 г. в категорията "Духът на България" за фестивала "Гозбите на Добруджа" и за "Туристическа атракция/ обект" за Биосферен парк "Сребърна".

- Садите японски вишни в Дунавския парк, той бе основно обновен. Какво предстои в зелената система на града?

- Община Силистра сключи Споразумение за сътрудничество с община Сакурагава (Япония). Месеците от септември до ноември в 2017 г. бяха обявени за Дни на японската култура в България от Посолството на Япония у нас. В знак на сътрудничество с община Сакурагава и желание за съвместна дейност в сферите на културата, спорта и икономиката на входа на най-стария парк по българското поречие на р. Дунав бяха засадени три японски вишни.

Програмата за Зелената система в града има стратегически, дългосрочни цели, но с особена важност тя регламентира правилната и регулярна грижа за дървестните видове, подмяната и обогатяването, засаждането на нови площи с подходящи дървета.Тази Програма гарантира зеленото наследство и богатство за силистренци.

- В края на миналата година кметството поиска от гражданите да посочат кои улици в общината непременно трябва да се ремонтират. Тъй като бюджетът за инфрастурктура е ограничен, на какъв принцип ще се решава кои да бъдат обновените пътища?

- През 2017 г. реновирахме голям обем от улична пътна мрежа в града и в няколко населени места. Средствата дойдоха от републиканския бюджет в предходната година. В община Силистра има улици, които не са ремонтирани повече от три десетилетия, хората са прави да очакват модерна и функционална инфраструктура. Този процес на обновяване ще продължи и през тази година. С решение на Министерския съвет ще разполагаме с целеви средства за тази дейност.

Над 50 са молбите на живущите, които ще бъдат включени, с одобрението на Общински съвет - Силистра в регистъра за ново асфалтиране през 2018 г. при възможност на бюджетните средства. На територията на града има улици, по които тежката техника не може да влезе и това налага тяхното бетониране.

Приоритетни ще бъдат квартални улици с натоварен трафик. Както вече казах, съществуват такива, които от първоначалното си асфалтиране не са обновявани или са изобщо без асфалт.

- До къде стигнаха преговорите за изграждане на моста Силистра - Кълъраш? С какво ще допринесе за града построяването му?

- През 2013 г. с кмета на Кълъраш подписахме Споразумение за сътрудничество по този приоритет - изграждане на Дунав мост, на 19 ноември 2013 г., в присъствието на президента Плевнелиев, еврокомисаря Карла Пейс и други отговорни лица. За необходимостта от това съоръжение съм информирал на всички управленски нива както в държавата, така и в ЕК и европарламента.

Съзнавам, че един толкова мащабен проект изисква колаборация и обща визия за реализацията му. Не сме спирали да търсим подкрепа, съмишленици и да предлагаме решения за изготвяне на пакет от документи свързани с прединвестиционни проучвания, мотивиращи бизнес намерението и неговата реализация.

На ниво местна власт на 26 юли 2017 г. се срещнах с румънския си колега, кметът на Кълъраш Даниел Драгулин , който също търси съдействието на различни административни нива през последните години по осъществяване на този проект. Своето положително становище изрази по време на срещата генералният директор на "Сент Гобен". Бе взето решение да се изготви нов общ документ, в който да се представят факти за повишения трафик между двата града, очакванията на общностите и на бизнеса за изграждане на Дунав мост. Документът ще бъде изпратен по официален ред до българското и румънското правителство, както и до ресорните еврокомисии. Ще се търси становище и на международни организации, на корпорации и на правителствата на Румъния и България.

Общинските съветници в Силистра също дадоха принципно съгласие за изграждане на мост над река Дунав на територията на община Силистра. Подкрепени от гражданите, всички ние сме убедени, че това съоръжение ще промени изцяло икономическия и социален облик на целия регион.

Решението на общинските съветници дава подкрепа на работата на администрацията в съзвучие с обществения интерес и очакване на гражданите.

Общинска администрация Силистра е предприела стратегически и поетапни действия, с цел това да се случи. Изпратено е писмо до Народно събрание и Министерски съвет във връзка с необходимостта от изграждане на Дунав мост „Силистра – Кълъраш“. В него подробно се представят фактите, по повод необходимостта от изграждане на съоръжението. С общо становище сме, ние общините от Силистра до Лесово през чиито територии минава републиканският път I-7. Всички сме на мнение, че „Дунав мост Силистра - Кълъраш е съоръжение със значим икономически и социален ефект за целия регион и твърдо подкрепяме неговата реализация“.

Силният трафик от леки и тежкотоварни автомобили, който се наблюдава през изминалата година показва, че Силистра със своето стратегическо географско положение ще продължава да бъде предпочитано място за преминаване границата между Р. България и Р. Румъния и товаро- и пътнико- потока ще се увеличава. Необходимостта от построяването на Дунав мост „Силистра – Кълъраш“ е голяма.

- Какво трябва да притежава един европейски град, за да предостави добри условия за живот на жителите си?

- Добра инфраструктура (пътна, социална, образователна, здравна , спортна и др.), транспортни връзки, реални инвеститори - гарантиращи заетост и доходи, уважение към традициите, културата и изкуствата, сигурност за по-добър живот.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Еко е, събираме разделно" ТУК!