В Стара Загора обсъждат проблемите с младежката безработица

  • 20 ноември 2014, 11:34
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium 53760320d2b36

Работна среща на младежи с представители на институциите, свързани с проблемите на младежката безработица, ще се проведе в Стара Загора на 21.11.2014 г. от 14:00 ч. в зала 2 на Община Стара Загора. На нея ще бъде представена статистика относно младежката заетост, безработицата в страната и състоянието на пазара на труда в региона.


В срещата ще участват младежи от Младежки център към Община Стара Загора, от Младежки общински съвет, от социални домове и училища в гр. Стара Загора. Целта е да се мотивират младите хора да продължат успешно своето образование.  


В нейната работа ще участват зам.-кметът на Община Стара Загора Иванка Сотирова, Олег Стоилов от Търговско-промишлената палата, експерти от Агенция по заетостта и местната администрация.
Здравко Тенев, възпитател в дом за деца лишени от родителска грижа ще сподели личен опит относно мотивацията, опита и уменията, необходими при работа с деца в различно социално положение. Ще присъстват и  представители на Младежкия алианс за предприемачество, иновации и заетост.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция Бюро по труда Стара Загора през месец септември продължи да намалява. Регистрирани са 4854 безработни. Равнището на безработица е 6,1%, с 0,3 процентни пункта по-ниско от това през август и с 4,4 пункта по-ниско от средното за страната.


По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4749, равнище на безработица - 6,1 на сто; община Опан - регистрирани безработни 105, равнище на безработица - 16,7%.