Варна със спецотдел за сградите бижута в Североизтока

  • 12 май 2017, 18:45
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium warna

Отдел „Недвижимо културно наследство“ ще бъде създаден към общинската дирекция по архитектура във Варна. Предложението на кмета Иван Портних бе одобрено на днешното заседание на временната общинска комисия „Структури и общинска администрация“. То е в изпълнение на промените в Закона за културното наследство от юли 2016 г., които предвиждат създаване на такива звена в шестте планови икономически райони на страната. Новият отдел ще отговаря за изработване на Регионална стратегия за териториалноустройствена защита на недвижимите културни ценности на територията на Североизточния район, който обхваща областите Варна, Добрич, Шумен и Търговищe. Той ще създаде и поддържа регионален архив на недвижимите културни ценности, който ще бъде публичен и достъпен онлайн, ще се грижи и за актуализиране на общинските структури за популяризиране и реклама на културната и охранителна дейност на общините по отношение на недвижимите културни ценности.

В отдела ще работят 8 щатни служители, за които към администрацията се разкриват допълнителни бройки. Необходимите средства ще бъдат в рамките на гласуваните средства за заплати и осигурителни вноски в общинския бюджет за тази година.