Варненски фонд ще подпомага проекти за Европейската столица на културата 2019

  • 27 ноември 2018, 20:19
  • Default profile Автор Жулиета Цветкова
Medium fkc

През следващата календарна година общинският фонд „Култура“ в морската столица ще подпомага изпълнението на варненски проекти, свързани с реализацията на Пловдив – Европейска столица на културата. Средствата ще се отпускат след предварително разглеждане на проектите от постоянната комисия „Култура и духовно развитие” към Общинския съвет във Варна.

Това е записано в промените на Правилника за работа на фонда, одобрени на днешното заседание на комисията. Измененията са в синхрон с новите тенденции за облекчаване на административните процедури. Те ще оптимизират работата на фонда и ще улеснят кандидатстващите организации както при подаване на проектни предложения, така и при отчитането им.

Отпада изискването кандидатите да представят служебна бележка за липса на финансови задължения към общината, тъй като проверката ще се осъществява по служебен път. Премахва се и възможността за кандидатстване на хартиен носител. Проектните предложения вече ще се подават само онлайн.

Създават се две нови точки, свързани с условията и реда за финансиране на фестивали, конкурси и проекти. Една гласи, че при писмен отказ от одобреното финансиране от страна на организации, подали проекти във фонд „Култура“, Експертният съвет има право поетапно да разпредели неусвоените средства. Този текст се добавя с цел пълното усвояване на бюджета на фонда, разясни шефът на общинската дирекция „Култура и духовно развитие“ Антония Йовчева.

Другата промяна се прави, за да се подобри финансовата дисциплина при отчитане на изпълнените проекти. Вече ще се смятат за недопустими разходите, „договорени и осъществявани като външни услуги от представляващия организацията със себе си, със съпруга/та си и с роднините си по права линия и с юридически лица, в чиито органи за управление или собственици са такива лица“.

Освен насоките за кандидатстване неразделна част от правилника стават и правилата за отчитане и одобрение на разходите за проекти, финансирани от фонд „Култура“. Целта е да се подпомогнат изпълнителите на проекти при изготвянето на финансовите им отчети.

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за май на тема "Модерни в клас" ТУК!