Вдигат трошките от улиците в Смолян

  • 19 ноември 2018, 13:59
  • Default profile Автор Kmeta.bg
Medium p1110436

Община Смолян проведе поредна акция за премахване на излезлите от употреба автомобили, паркирани на терени общинска собственост.  Съгласно заповед на кмета Николай Мелемов комисия от служители на община Смолян, РУ – Смолян, сектор „Пътна полиция“ и представител на фирма „Томов Трейд“ ЕООД поставиха предписания за констатираните излезли от употреба моторно-превозни средства, намиращи се в имоти общинска собственост на следните адреси:

- Ул. „Алеко Константинов“ №2 – сиво BMW без регистрационен номер;

- Ул. „Кольо Шишманов“ № 68 на уличното платно – сив Мерцедес;

- Ул. „Чан“ – паркинг върху фурна „Мак“ – син Форд – без регистрационен номер;

- Ул. „Коста Аврамиков“ №76 – улично платно – сиво Пежо без регистрационен  номер;

- Ул.“Коста Аврамиков“ №23 – на тротоар – черен Голф без регистрационен номер;

- ул. „Димитър Македонски“ срещу ЕМЕ в зелени площи :

-сив мерцедес без регистрационен номер;

-сиво Пежо без регистрационен номер;

- ул. „Кирил Маджаров“ №32 на уличното платно – синьо Ауди без регистрационен номер.;

- ул. „Тракия“ – кв. Устово – пътно платно:

-BMW – комби - черно – без регистрационен номер ;

- Алфа Ромео – винено червен – без регистрационен номер;

Собствениците на такива автомобили е необходимо да предприемат действия за премесването им на терен, частна собственост или да ги предават в центрове за разкомплектоване.

При неизпълнение, излезлите от употреба коли ще бъдат транспортирани до площадка за временно съхранение и разкомплектоване и на собствениците им ще бъдат налагани санкции, в размер от 300 до 1 000 лв.

Съгласно Наредбата за управление на отпадъците в Община Смолян се забранява съхраняването на излезли от употреба МПС на терени, общинска собственост – тротоари, улици, площадки, обществени паркинги, зелени площи и др.

Тези бракувани автомобили заемат паркоместа, пречат на движението и освен това затрудняват фирмите за снегопочистване, категорични са от общината.