Вече има фирма за сметосъбирането на Дупница и 16 села

  • 10 август 2018, 16:32
  • Default profile Автор Кирил Иванов
%d0%94%d1%83%d0%bf%d0%bd%d0%b8%d1%86%d0%b0 %d0%be%d1%84%d0%b5%d1%80%d1%82%d0%b8

Една фирма подаде документи за участие в обществената поръчка с предмет "Събиране и транспортиране на битовите отпадъци от населените места с организирано сметосъбиране в община Дупница - за града и 16-те съставни села, събиране и транспортиране на ЕГО, строителни и растителни отпадъци, почистване на улични кошчета, машинно метене и миене на територии за обществено ползване", казаха от администрацията. Това е дружество Екоресурс Р ООД. В открита процедура днес комисия с председател зам.кмета Крум Милев отвориха документите на участника, като след проверка на документите и техническите изисквания дали са спазени изискванията, ще обяви дата за отваряне на ценовата им оферта, ако бъдат допуснати. Срокът на поръчката е 24 месеца, а прогнозната стойност 2  420 000 лева. 

Събраният боклук на общината за две годиин се тарнспортира до депа в столицата и в Костинброд, за което Kmeta.bg писа.

 

Гласувайте за Конкурс "Кмет на месеца" за февруари на тема "Еко е, събираме разделно" ТУК!