Вековно дърво на над 700 г. се извисява в Турия

  • 26 януари 2019, 14:22
  • Default profile Автор Цвети Василева
Medium %d0%ba%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d1%82 %d0%b3%d0%b0%d0%b1%d1%8a%d1%80 2

Все повече хора идват да видят Кичестия габър в павелбанското село Турия. На седем километра от родното място на Чудомир се намира местността „Кичестия габър“ наречена така на името на вековното дърво.

При този вид дървета продължителността на живота е около 350 години, а турийската забележителност вече надхвърля 700 и е единствената такава на Балканите.

Това е рядко явление, което го прави изключително ценна забележителност.

Интересното е, че в Сърнена Средна Гора габърът не е разпространен, което значи, че някой умишлено го е посадил, споделят местните.  Обясняват, че в землището на Турия има и други вековни дървета – топчест габър и скоруша.

Кичестият габър край Турия е обявен за вековно дърво на 16 май 1961 година и е вписан в Националния регистър на вековните дървета. В Регистъра фигурират и Топчест габър – на 240 години, и Скоруша – на над 150 години. Всички са под надзора на РИОСВ – Стара Загора.

В Турия залагат на развитието на туризма. В селото има няколко къщи за гости. Дошлите тук българи или чужденци могат да посетят родната къщата на писателя-хуморист Димитър Чорбаджийски - Чудомир, която днес е превърната в музей. Интерес представляват също местният Етнографски музей в читалището с много ценна сбирка за историята и етнографията на селото.  Над Турийската река има каменен сводест римски мост, който е отлично запазен и се ползва и днес. Под моста реката образува малък водопад, наречен „Скокът”.                        

                                      

Една от природните забележителности над Турия е местността „Пиростията“, в която има 3 големи изправени камъка и един, лежащ върху тях, под формата на пиростия. В легналия камък дори по време на суша има вода. Твърди се, че който пие от нея, ще се изцери.    Тук се намира и древен култов комплекс "Кутело". Представлява правилно издълбана гранитна скала във формата на огромен скален котел.

Всяка година в края на март или началото на април тук се провежда Фестивал на кукерските игри „Старци в Турия“, който събира групи от цялата страна.

В близост е Долината на Тракийските царе, където могат да се видят уникални тракийски могили и гробници.