1435327565
Oбщина

Велики Преслав

ВИЖ общините (10 общини)

Общината има 13 населени места с обща площ от 11100 дка.

 

Населено място

Площ (дка)

с. Драгоево

1575.2

с. Златар

1666.0

с. Имренчево

485.3

с. Кочово

956.4

с. Миланово

437.1

с. Мокреш

283.4

с. Мостич

285.5

с. Осмар

683.5

с. Суха река

360.4

с. Троица

592.2

с. Хан Крум

604.4

гр. Велики Преслав

3171.1